Sapulce 1.klašu skolēnu vecākiem

Skoleni E1472122132402

Gaidīsim visus 1.klašu vecākus pirmajā vecāku sapulcē šī gada 27.augustā plkst.18:00 Skolas Svētku zālē!

Pēc kopsapulces dosieties uz savām klasēm kopā ar audzinātājām!

Lūgums -iespēju robežās ierasties tikai 1 vecākam no katras ģimenes, lai varam nodrošināt zālē 2m distanci!