Archives

Category Archive for: ‘Jaunumi’

 • Karjeras Nedela

  Karjeras nedēļa

    RĪGAS 45. VIDUSSKOLĀ                 KARJERAS NEDĒĻA 2014 – Es būšu… Vai zini, kas būsi Tu?                                                                                                       2014.gada 13.-17.oktobris   Karjeras nedēļas tēma Rīgā: „Manu vecāku profesija” (iepazīsti vecāku profesiju, iepazīsti sevi, gūsti pieredzi, esi uzņēmīgs, zini informācijas resursus, mācies palīdzēt savam bērnam izvēlēties …

  Read More
 • Vecāku diena

  16. oktobrī -VECĀKU DIENA   No 16.00 – 18.00 iespēja individuāli tikties ar visiem mācību priekšmetu skolotājiem.   Plkst. 18.00 – vecāku kopsapulce skolas zālē. 

  Read More
 • Ielūgums uz ilggadējās skolas direktores Lilijas Reiziņas dzīvei un darbam veltītu atmiņu pēcpusdienu

  „Atmiņas – sava veida tikšanās.” /H. Džibrāns./   Trešdien, 2014. gada 15. oktobrī plkst. 15.00 Rīgas 45. vidusskolā bijušie un esošie skolas skolotāji, absolventi un laikabiedri ir gaidīti būt kopā ilggadējās skolas direktores Lilijas Reiziņas dzīvei un darbam veltītajā atmiņu pēcpusdienā   Rīgas 45. vidusskolas …

  Read More
 • Sporta aktivitātes skolas jubilejas pasākumā

  Rīgas 45. vidusskolas absolventi!   22. oktobrī plkst. 18.00 notiks sacensības starp absolventu, skolēnu un skolotāju komandām  skolas sporta zālē. Spēlēsim basketbolu, futbolu un volejbolu! Aicināti visi, kas sevī jūt briestam vēlmi uzspēlēt basketbolu, volejbolu vai futbolu  veidot un  pulcināt komandu un  pieteikties lielajiem mačiem līdz …

  Read More
 • Rīgas 45. vidusskolas 60 gadu jubilejas svinības

    Rīgas 45. vidusskolā Salidojums! Skolas 60 gadu jubilejas svinības 24. oktobrī    60 gadu jubilejas  programma:  21.oktobrī plkst. 9.00  pateicības svētbrīdis Ev.lut. Krusta baznīcā Ropažu ielā 120. Plkst. 17.00 skolotāju un pedagogu svētku koncerts skolotājiem, bijušajiem skolotājiem un vecākiem skolas svinību zālē. Pēc koncerta groziņu …

  Read More
 • Gl

  1. septembris – Zinību diena!

  Zinību diena Rīgas 45.vidusskolā 1.septembrī plkst. 9.00.  Sākumskolas skolēni pulcējas skolas stadionā, bet pamatskolas un vidusskolas skolēni  – skolas pagalmā.

  Read More
 • Grāmatas

  Vecākiem!

  Vecāku ievērībai   2014./2015.mācību gadā skolēna dienasgrāmata, skolēna apliecība, mācību grāmatas un darba burtnīcas vecākiem nav jāiegādājas!

  Read More
 • Uznemsana

  Hei, topošais vidusskolēn!

  Nāc uz 45. vidusskolu! Izglītības programmas vidējai izglītībai (IP)   IP nosaukums IP kods Programmas specializācija, padziļinātie kursi Vispārējās vidējās izglītības programmas vispārizglītojošais virziens 31011011 Skolēni apgūst ķīmiju, fiziku, bioloģiju,padziļināti matemātiku, angļu valodu vaiprogrammēšanas pamatus; Vispārējās vidējās izglītības programmas humanitārais un sociālais virziens 31012001 Skolēni apgūst …

  Read More
 • Skolu Reitings

  LATVIJAS SKOLU REITINGS 2014

  Latvijas skolu reitingā izglītības iestādes iedala pēc izglītojamo skaita „lielajās skolās”, kur vidusskolēnu skaits ir lielāks par 100, un „mazajās skolās”, kur vidusskolēnu skaits ir mazāks par 100 skolēniem. Latvijas skolu reitings 2013./2014. mācību gadā tiek veidots, balstoties uz skolēnu sasniegumiem. Rīgas 45.vidusskola, “lielo skolu” reitingā, starp …

  Read More
 • PAVASARIS

  Dārza svētki

  BŪSIET MĪĻI GAIDĪTI RĪGAS 45.VIDUSSKOLAS DĀRZA SVĒTKOS 2014.GADA 30.MAIJĀ   PIEDALĀS SKOLAS INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PULCIŅU SKOLOTĀJI UN SKOLĒNI NO 1.LĪDZ 12.KLASEI   PLKST.11:00 INDIVIDUĀLO INSTRUMENTĀLISTU KONCERTS (PIE SKOLAS IEEJAS) PLKST.12:00 – INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PULCIŅU LIELKONCERTS SKOLAS STADIONĀ –         RADOŠĀS DARBNĪCAS –         DĀRZA KAFEJNĪCA –         PONIJI …

  Read More