Archives

Category Archive for: ‘Jaunumi’

 • Svarīgi

  Nākamie soļi, lai kļūtu par vidusskolēnu

  Tuvojas laiks, kad gaidām mūsu topošos vidusskolas skolēnus iesniegt dokumentus . Piedāvājam infografiku pa soļiem, kuri jāveic, lai sagatavotos un iestātos Rīgas 45.vidusskolā. Novēlam veiksmi! Lai reģistrētos – aicinām aizpildīt anketu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkSEDpZmXb0Kyl6MjoxuBARjB8vVDMNhWKChM-HrgqofRVNA/viewform

  Read More
 • Rīgas 45.vsk Logo Maza Formāta

  Pieteikšanās vienotam iestājpārbaudījumam Rīgas skolu un valsts ģimnāziju 10. klasē

  Jau no 20.maija plkst.9:00 līdz 1.jūnija plkst.9:00 būs iespējams pieteikties uz iestājpārbaudījumiem uz 10.klasi! Sīkāka informācija šeit: https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba?target=news_item&news_item=pieteiksanas-vienotam-iestajparbaudijumam-rigas-vidusskolu-un-valsts-gimnaziju-10-klase-9214

  Read More
 • Baudām Dzīvi

  Nāc mācīties mūziku unikālā programmā (jazz, pop, rock u.c. stilos) Rīgas 45.vidusskolas 10.klasē

  Apgūstamie priekšmeti: Specialitāte Mūzikas teorija/solfedžo Improvizācija Kolektīvā muzicēšana Koris Apgūstamās specialitātes: vokāls /K.Paņķo/ ģitāras spēle /Jānis Pastars, Edijs Ostapko/ klavieres /R.Vendiņš/ basģitāras spēle /P.Liepiņš/ bungu spēle /A.Buiķis/ pūšaminstrumentu spēle (saksofons, flauta, klarnete) /Z.Žvarts/ vijoles spēle /M.Cukurs/ Lai iestātos mūzikas programmā, jāpiedalās vienotajos iestājpārbaudījumos 3.jūnijā, kā …

  Read More
 • 45 Vsk Logo Mazs

  Uzņemšanas noteikumi 10.klasēs

  Skola 10.-12.klašu posmā īsteno 3 grozus: vispārējās vidējās izglītības dabaszinātņu kursa komplektu, kas nodrošina padziļinātu ķīimijas, bioloģijas vai ģeogrāfijas un svešvalodas apguvi. vispārējās vidējās izglītības sociālo zinātņu kursa komplektu, kas nodrošina padziļinātu svešvalodas, sociālās zinātnes un dizains un tehnoloģijas apguvi. vispārējās vidējās izglītības mūzikas un …

  Read More
 • Skoleni E1472122132402

  Topošo pirmklasnieku vecāku sapulce

  Pieejas saite: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Nzk0ZmRhZWEtMzA3ZS00ZGM5LThiYmUtZWFlYjUyOGM0NjI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f04a08cd-5a43-4318-9c82-9dd1bbcd937a%22%2c%22Oid%22%3a%223ab54fcd-7227-4155-9183-fe79ee74f708%22%7d

  Read More
 • Skoleni E1472122132402

  Kā pieteikt bērnu 1.klasei?

  Rīgas 45.vidusskola 2022./2023. mācību gadā plāno atvērt 7 pirmās klases (Ropažu ielas, Gaujas ielas un Lībekas ielas filiālēs) Ropažu iela 34 3 pirmās klases (katrā pa 27 bērniem) *Vispārizglītojošā pamatizglītības programma *Mūzikas virziena programma   Gaujas iela 23 2 pirmās klases (katrā pa 27 bērniem) …

  Read More
 • Matemātika

  Lepojamies!

  Lepojamies ar 9.a klases skolēna Kārļa Ģirta Karnīša panākumiem, Rīgas valstspilsētas matemātikas valsts 72. olimpiādes 2.posmā 9.klašu grupā iegūstot godpilno 2.vietu! Paldies skolotājai Aijai Ločmelei!

  Read More
 • Joy.jpg.653x0 Q80 Crop Smart

  Apsveicam

  Apsveicam 9.a klases skolnieci Danielu Ēriku Barusi, kura ieguvusi Atzinību Rīgas valstpilsētas krievu valodas 24. olimpiādes 2. posmā 8. – 12. klašu grupā. Paldies skolotājai Larisai Kopčonovai Lepojamies!

  Read More
 • Vēsture

  Apsveicam

  Prieks un lepnums par mūsu meitenēm, kuras ieguvušas godalgotas vietas Rīgas valstspilsētas vēstures 28. olimpiādes 2. posmā 9. un 10. – 12. klašu grupā.Sveicam Lauru Elīzu Babrovu (12.a klase) ar iegūto 2.vietu un turēsim īkšķus, jo Laura ir izvirzīta dalībai vēstures olimpiādē nākamajā kārtā.Sveicam Elzu …

  Read More
 • Beherrschen Sie Die Deutsche Sprache

  Lepojamies

  Brīvlaiks iesācies ar lieliskām ziņām! Apsveicam 12.a klases skolnieci Lauru Babrovu ar godpilno 1.vietu Rīgas pilsētas vācu valodas 52. olimpiādes 2. posmā 10. – 12. klašu grupā!🥇Lepojamies!!!👏👏👏 Paldies arī skolotājai Guntai Mikulānei!

  Read More
Page 5 of 51« First...«34567»102030...Last »