Skolas 65.gadu jubilejas salidojums

Salidojuma Ielūgums

Mīļi gaidīsim visus Rīgas
45.vidusskolas lielajai saimei piederīgos, lai kopā suminātu savu vidusskolu
jubilejā, satiktu savus skolotājus un skolasbiedrus šī gada 25.oktobrī!

Plkst.18:00 gaidīsim VEF kultūras pilī
http://www.vefkp.lv/lv/pasakumi/aktuali/rigas-45.vidusskolas-65-gadu-salidojuma-jubilejas-koncerts/726/

Plkst.20:00 pasākuma saviesīgā daļa skolas telpās Ropažu ielā
34

Ieejas kartes cena – 15 eur. Pensionāriem (uzrādot
pensionāru apliecību) ieeja bez maksas!

Biļetes iespējams iegādāties:
https://kurpes.lv/pasakums/rigas-45vidusskolas-65-gadu-salidojuma-jubilejas-koncerts?fbclid=IwAR0cgsM5QBS8a9GAM9TZ59k1tcwJjwiMacGsXeRPxqS-Cd51H-dPrbhYACA

vai

https://fienta.com/lv/rigas-45-vidusskolas-65-gadu-salidojuma-jubilejas-koncerts?11b0ea504ea937fb095330025bef4aae&fbclid=IwAR2oOvqi7sKnCu3XeHfEoxMZWgajMhWcCthGh5w_q1bSANl-nk28nV9O8sw

Plkst.18:00 koncerts VEF kultūras pilī

Plkst.20:00 pasākuma saviesīgā daļa (ar
groziņiem) skolas telpās – Ropažu ielā 34


Lai
mēs veiksmīgi redzēt, cik absolventu plāno apmeklēt svinības, lūdzam –
reģistrēties:

https://docs.google.com/forms/d/1YK_NdCCvSOTP9-l_CGLpBihYWGlPSyCpmembzrSxPCs/viewform?ts=5d90979b&edit_requested=true

Bijušajiem un esošajiem skolotājiem lūdzam reģistrēties:

https://docs.google.com/forms/d/1XQ7ws9LsfMhrtHi7bE9tPLxyBTNaKO851V9ZgLi4GKc/edit?ts=5d9f2310

Priecāsimies, ja padalīsieties ar savām skolas laika bildēm, lejupielādējot tās kopējā krātuvē

https://drive.google.com/drive/folders/1lEVyjbeBFClG16PY1bxXmX4DS9dRHxT9

Uz tikšanos 25.oktobrī!