Skolas apzaļumošanas projekts

20170920 134711

2.pielikums_Projekta_skiceIMG_20170331_11555820170920_134638 20170920_134711 20170920_134549 skola

Projekta “Latvju zīmes ziedos Rīgas 45.vidusskolas teritorijā Ropažu ielā 34” mērķis ir  turpināt skolā iepriekšējos gados iesākto tēmu- Latvju zīmes, to nozīme un skaidrojums Latvijas valsts simtgadi sagaidot, atspoguļojot šīs zīmes arī skolas teritorijas apzaļumošanā.  Pēdējos divos gados latvju etnogrāfisko zīmju tēma ir tikusi izrunāta, izskaidrota izglītojamajiem, skolēni kopā ar vecākiem ir piedalījušies skolas iekštelpu dekorēšanā, par pamatu ņemot tieši latviešu tautai raksturīgās etnogrāfiskās zīmes, tādā veidā skolas apkārtnes labiekārtošana, turpinot šo tēmu, būtu uzskatāms kā noslēdzošais etaps, sagaidot valsts simtgadi.

Ņemot vērā, ka skola ir ar mūzikas novirzienu, kā arī nodrošina plašu un kvalitatīvu interešu izglītības piedāvājumu, skolā regulāri tiek rīkoti vērienīgi koncerti, piemēram, Latvijas valsts proklamēšanas gadadienai veltītie lielkoncerti, skolas Dārza svētki u.c. pasākumi, kuri norisinās ārā, skolas pagalmā, un kurus labprāt apmeklē ne vien izglītojamo vecāki, bet arī apkārtējā mikrorajona iedzīvotāji, projekta apakšmērķis ir izveidot maksimāli mobilas apzaļumošanas iespējas, kuras var izmantot ne vien skolas ārējās estētiskās vides uzlabošanā ikdienā, bet arī kā skolas reprezentācijas iespējas pasākumu laikā, mainot to novietni pēc nepieciešamības – t.i. izvietojot tās skolas priekšā, sporta laukumā, iekšpagalmā vai jebkurā citā vietā skolās teritorijā.

Projekta uzdevumi:

1. Iesaistīt izglītojamos, viņu vecākus projekta idejas izstrādē;

2. Izstrādāt projekta tāmi;

3. Izgatavot deviņas 1x1metrs lielas, ar ritentiņiem aprīkotas puķu kastes, piesaistot skolas personālu, skolēnus un viņu vecākus;

4. Sadarbībā ar vecākiem zīmju izvietošana uz puķu kastēm;

5. I kārtas ziedu sastādīšana kastēs;

6. II kārtas ziedu sastādīšana kastēs;

Projekta īstenošana:

Projekta ideja ir saistīta ar skolā jau aizsākto tēmu “Latvju zīmes, to nozīme un skaidrojums Latvijas valsts simtgadi sagaidot” – izveidot deviņas vienu kvadrātmetru lielas puķu kastes, aprīkojot tās ar ritentiņiem, tādā veidā nodrošinot to mobilitāti, kā arī izdekorējot tās ar vizuāli redzamām latvju zīmēm.

Skices izstrādē un tāmes sagatavošanā piedalās 1.klases skolēnu vecāki.

Katras ziedu kastes izveidē ir iecerēts iesaistīt skolas Vecāku padomi, kā arī brīvprātīgos vecākus, kuri izteikuši vēlmi piedalīties šajā projektā.

Katra klase audzināšanas stundu ietvaros tiek aicināta papildināt ziedu kastes ar latvju zīmju ornamentiem, vienojoties par vienotu stilu un tehniku. Šajās aktivitātēs piedalās arī vecāki.

Maija mēnesī plānots veikt I kārtas apzaļumošanas darbus, sastādos kastēs vasaras puķes – samtenes, graudzāles stipu, lobēliju, salviju, Jaungvinejas balzamīni un dālijas, ar ziedu palīdzību veidojot Latvju zīmju rakstus, kuri būtu nolasāmi, veroties  no skolas augšējo stāvu logiem. Atrodoties vienā līmenī ar ziedu kastēm, tās būtu uztveramas kā krāšņs dekors.

Novembrī tiek veikta projekta II kārta.  Skolēni kopā ar pedagogiem un vecākiem šajās kastēs, ievērojot latvju rakstu zīmes,  stāda tulpes, par pamatu ņemot Holandē Latvijas valsts simtgadei par godu selekcionētās tulpju šķirnes “Latvija” un “Agrass white”, kuras zied Latvijas karoga krāsās. Katrā kastē tiek ievietotas 60 šo šķirņu sīpolpuķes. 

Plānots, ka pavasarī šīs ziedu kastes veido krāšņus ziedu rakstus Latvijas karoga krāsās.

Paveiktā prezentēšana ir iecerēta, ikdienā izvietojot ziedu kastes skolas teritorijā pie centrālās ieejas, tādā veidā tas uzlabotu un padarītu tīkamāku estētisko vidi ne vien skolēniem un viņu vecākiem, kā arī citiem skolas viesiem, bet arī apkārtējo māju iedzīvotājiem, kā arī tiem iedzīvotāju tūkstošiem, kuri ikdienā pārvietojas ar sabiedrisko transportu, kurš kursē gar skolu vai privātajiem auto.