Skolas 65 gadu salidojuma svinības 25.oktobrī 2019.gadā

Salidojuma Ielūgums

Mīļi gaidīsim visus Rīgas 45.vidusskolas lielajai saimei piederīgos, lai kopā suminātu savu vidusskolu jubilejā, satiktu savus skolotājus un skolasbiedrus.

Plkst.18:00 gaidīsim VEF kultūras pilī
http://www.vefkp.lv/lv/pasakumi/aktuali/rigas-45.vidusskolas-65-gadu-salidojuma-jubilejas-koncerts/726/

Plkst.20:00 pasākuma saviesīgā daļa skolas telpās Ropažu ielā 34

Ieeja ar ieejas kartēm un groziņiem. Pensionāriem, uzrādot apliecību, ieeja bez maksas.