Skolotāju diena

Image

Katru gadu pirmajā oktobra svētdienā Latvijā tiek svinēta Skolotāju diena.

Šos svētkus atzīmēsim arī mēs piektdien, 29.septembrī.

2. un 3.mācību stundas vadīs 10., 11. un 12.klašu skolēni, ļaujot skolotājiem šajā dienā baudīt 12.-to klašu skolēnu sarūpētos pārsteigumus.

4.stundā visi klašu audzinātāji atgriezīsies klasēs pie saviem audzēkņiem.

1.un 5.mācību stundas noritēs pēc saraksta.