Testu nodošana 10.klašu iestājbārbaudījumiem

Svarīgi

Svarīgi!

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, lai piedalītos iestājpārbaudījumā pretendentiem, pēdējo 72 stundu laikā pirms iestājpārbaudījuma jāveic Covid-19 tests un tā rezultātam jābūt negatīvam.

Covid-19 testu var neveikt personas, kas dokumentāri var pierādīt Covid-19 inficēšanās epizodi, sākot ar brīdi, kad ārsts ir pārtraucis personas izolāciju, līdz simt astoņdesmitajai dienai pēc parauga ņemšanas datuma, ar kuru laboratoriski tika apstiprināta Covid-19 infekcija. Skolēniem, kas atbilst šai kategorijai, jāuzrāda ģimenes ārsta izziņa.

Lai ievērotu Ministru kabineta noteikumos noteiktās prasības informējam, ka skolēniem, kuri pieteikušies iestājpārbaudījumu kārtošanai Rīgas 45.vidusskolā, testēšana tiks organizēta 8.jūnijā no plkst.9:00-17:00 skolā!

Skolēni, kuri pašreiz mācās izglītības iestādē, kura nav Rīgas administratīvās teritorijas izglītības iestāde, testu varēs nodot E. Gulbja laboratorijā tuvāk savai dzīves vietai 7.jūnijā. Šādā gadījumā ar skolēna vecāku individuāli sazināsies skola, lai precizētu testa nodošanas vietu. Savukārt E. Gulbja laboratorija nosūtīs vienlaicīgi uz skolēna un skolēna vecāka norādīto telefonu īsziņu par testa nodošanas vietu un laiku.

Ja tomēr skolēns izvēlēsies nodot testu skolā, kurā ir pieteicies iestājpārbaudījuma kārtošanai, tad skolēns testu varēs nodot 8.jūnijā skolas noteiktajā kārtībā.

Testēšanas laikā skolēniem būs jānodod siekalu tests un jāaizpilda Pieprasījuma veidlapa (skatīt pielikumu).

Raitākai procesa norisei lūgums
skolēnam uz testēšanu skolā 8.jūnijā ierasties jau ar aizpildītu Pieprasījuma
veidlapu.

Testēšanas procesā
skolēnam obligāti jābūt līdzi personu apliecinošam dokumentam.