Uzņemšanas noteikumi 10.klasēs

45 Vsk Logo Mazs

Skola 10.-12.klašu posmā īsteno 3 grozus:

  • vispārējās vidējās izglītības dabaszinātņu kursa komplektu, kas nodrošina padziļinātu ķīimijas, bioloģijas vai ģeogrāfijas un svešvalodas apguvi.
  • vispārējās vidējās izglītības sociālo zinātņu kursa komplektu, kas nodrošina padziļinātu svešvalodas, sociālās zinātnes un dizains un tehnoloģijas apguvi.
  • vispārējās vidējās izglītības mūzikas un sociālo zinātņu kursa komplektu, kas nodrošina padziļinātu mūzikas (specialitātes), svešvalodas un dizains un tehnoloģijas vai sociālo zinatņu apguvi.

Lai ar 1.septembri kļūtu par Rīgas 45.vidusskolas 10.klases skolēnu konkursa kārtībā tiek ņemti vērā sekojoši nosacījumi:

  • rezultātus apvienotajā kombinētajā iestāparbaudījumā svešvalodā/matemātikā (optimālais līmenis) vai svešvalodā/matemātikā (augstākais līmenis) (notiks 3.jūnijā)
  • izglītojamā mācību sasniegumu vidējo vērtējumu sekmju izrakstā par vispārējās pamatizglītības apguvi
  • vērtējums latviešu valodā, kurš nav zemāks par piecām ballēm
  • papildpārbaudījumi programmā mūzika (6.jūnijā)