Vecāku diena!

695 Vecaku Diena

Ceturtdien, 12.04. no plkst.16:00-18:00 Vecāku diena!

Iespēja satikt visus mācību priekšmetu skolotājus un pārrunāt neskaidrās lietas vai interesējošos jautājumus!

Skolas administrācija