Tikšanās par iespēju mācīties mūzikas virzienā vidusskolā