Kā mācīsimies 2.semestrī!

Rīgas 45.vsk Logo Maza Formāta

1.-4.klašu skolēni mācības uzsāk 25.janvārī (plānots, ka klātienē un lietojot sejas maskas, bet aktuālajai informācijai lūdzam sekot e-klasē)

5.-6.klašu skolēni mācības uzsāk 11.janvārī – attālināti

7.-12.klašu skolēni mācības uzsāk 4.janvārī – attālināti